Candidate Rank


Candidate Name Attempt Not attempt Right Wrong Mark gain Mark lose Score Rank Details
Anil Sah
After 6th attempted
20 0 20 0 90 0 90 1 NA
Sathish Kumar Reddy
After 2nd attempted
20 0 20 0 90 0 90 2 NA
Mithun Reddy
After 3rd attempted
20 0 20 0 90 0 90 3 NA
Anil Sah
After 8th attempted
20 0 19 1 90 1 89 4 NA
ArshadAhmad Sayyed
19 1 19 0 86 0 86 5 NA
Gargi Aich
After 2nd attempted
20 0 19 1 86 1 85 6 NA
Vijay Manuka
After 2nd attempted
20 0 19 1 86 1 85 7 NA
Anil Sah
After 7th attempted
20 0 19 1 86 1 85 8 NA
Avishek Kumar
After 2nd attempted
20 0 19 1 86 1 85 9 NA
VaibhaV Nanoti
After 2nd attempted
20 0 19 1 86 1 85 10 NA
Edward Monfort
20 0 19 1 86 1 85 11 NA
Devi S
20 0 19 1 85 2 83 12 NA
Anil Sah
After 5th attempted
20 0 18 2 82 2 80 13 NA
Mithun Reddy
After 2nd attempted
20 0 18 2 82 2 80 14 NA
Bharat Agrawal
After 2nd attempted
20 0 18 2 82 2 80 15 NA
Sowmya Kumar
20 0 18 2 81 3 78 16 NA
Blue Dian
17 3 17 0 78 0 78 17 NA
Austin S
After 2nd attempted
19 1 17 2 78 2 76 18 NA
Mamatha Mamatha
After 3rd attempted
19 1 17 2 77 3 74 19 NA
Naresh Deenadayalan
After 2nd attempted
19 1 17 2 77 3 74 20 NA
Mamatha Mamatha
After 2nd attempted
20 0 17 3 77 4 73 21 NA
Ramchand GV
20 0 17 3 77 4 73 22 NA
Mangesh Walunj
20 0 17 3 77 4 73 23 NA
Somnath Pal
20 0 17 3 77 4 73 24 NA
Susmita Samanta
After 2nd attempted
19 1 17 2 76 4 72 25 NA
Ashok Prajapati
19 1 16 3 74 3 71 26 NA
Jitendra Gadriya
20 0 16 4 74 4 70 27 NA
Rahman Hafizur
After 2nd attempted
19 1 16 3 73 4 69 28 NA
Nayeem Billah
20 0 16 4 73 5 68 29 NA
VaibhaV Nanoti
20 0 16 4 73 5 68 30 NA